مد در ایران

رنگ در لباس ایرانی

رنگ در لباس ایرانی

رنگ در لباس ایرانی یکی از جذاب ترین موضوعات برای طراحان لباس ایرانی هست. بشر مفهوم رنگ را از طبیعت و پدیده های آن آموخته است. بنابراین، شناخت رنگ و رنگ لباس همزمان با تاریخی است که بشر عناصر و ساخته های طبیعی را لمس کرده است. مردمی که از دوره های پیش از تاریخ در فلات ایران زندگی کرده…
دکمه بازگشت به بالا